ECE Department Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
Mathews Group 9:00 am
Mathews Group
Apr 1 @ 9:00 am – 12:00 pm
 
Chem En 11:00 am
Chem En
Apr 1 @ 11:00 am – 1:00 pm
 
Research group meeting 11:00 am
Research group meeting
Apr 1 @ 11:00 am – 1:30 pm
 
Chem En 1:15 pm
Chem En
Apr 1 @ 1:15 pm – 3:30 pm
 
TA Session/CHEN 6165 2:00 pm
TA Session/CHEN 6165
Apr 1 @ 2:00 pm – 3:00 pm
 
TVC accelerator meetings 5:00 pm
TVC accelerator meetings
Apr 1 @ 5:00 pm – 6:00 pm
 
2
Chem En 11:00 am
Chem En
Apr 2 @ 11:00 am – 1:00 pm
 
Chem En 1:15 pm
Chem En
Apr 2 @ 1:15 pm – 3:30 pm
 
ECE Staff Meeting 2:30 pm
ECE Staff Meeting
Apr 2 @ 2:30 pm – 3:30 pm
 
Kalla Group 2:30 pm
Kalla Group
Apr 2 @ 2:30 pm – 5:00 pm
 
Menon group mtg 3:30 pm
Menon group mtg
Apr 2 @ 3:30 pm – 4:30 pm
 
TVC accelerator meetings 5:00 pm
TVC accelerator meetings
Apr 2 @ 5:00 pm – 6:00 pm
 
3
Mathews Group 8:00 am
Mathews Group
Apr 3 @ 8:00 am – 10:00 am
 
Harley Group 10:00 am
Harley Group
Apr 3 @ 10:00 am – 11:00 am
 
Kalla Group 10:30 am
Kalla Group
Apr 3 @ 10:30 am – 12:00 pm
 
Chem En 11:00 am
Chem En
Apr 3 @ 11:00 am – 1:00 pm
 
Walling Group 1:00 pm
Walling Group
Apr 3 @ 1:00 pm – 2:00 pm
 
Chem En 1:15 pm
Chem En
Apr 3 @ 1:15 pm – 3:30 pm
 
Chem En 2:00 pm
Chem En
Apr 3 @ 2:00 pm – 4:30 pm
 
Che En 3:00 pm
Che En
Apr 3 @ 3:00 pm – 4:00 pm
 
TA Exam Party 4:30 pm
TA Exam Party
Apr 3 @ 4:30 pm – 7:30 pm
 
TVC accelerator meetings 5:00 pm
TVC accelerator meetings
Apr 3 @ 5:00 pm – 6:00 pm
 
4
Chem En 11:00 am
Chem En
Apr 4 @ 11:00 am – 1:00 pm
 
Chem En 1:15 pm
Chem En
Apr 4 @ 1:15 pm – 3:30 pm
 
TVC accelerator meetings 5:00 pm
TVC accelerator meetings
Apr 4 @ 5:00 pm – 6:00 pm
 
5
Chem En 11:00 am
Chem En
Apr 5 @ 11:00 am – 1:00 pm
 
Chem En 1:15 pm
Chem En
Apr 5 @ 1:15 pm – 3:30 pm
 
TVC accelerator meetings 5:00 pm
TVC accelerator meetings
Apr 5 @ 5:00 pm – 6:00 pm
 
6
Nahata Group 10:00 am
Nahata Group
Apr 6 @ 10:00 am – 12:00 pm
 
Chem En 11:00 am
Chem En
Apr 6 @ 11:00 am – 1:00 pm
 
Michael Hoepfner’s group meetings 12:00 pm
Michael Hoepfner’s group meetings
Apr 6 @ 12:00 pm – 2:00 pm
 
Chem En 1:15 pm
Chem En
Apr 6 @ 1:15 pm – 3:30 pm
 
Chem En 2:00 pm
Chem En
Apr 6 @ 2:00 pm – 3:00 pm
 
Andrew Merryweather 3:00 pm
Andrew Merryweather
Apr 6 @ 3:00 pm – 4:00 pm
 
TVC accelerator meetings 5:00 pm
TVC accelerator meetings
Apr 6 @ 5:00 pm – 6:00 pm
 
7
COE Advisors Meetning 10:00 am
COE Advisors Meetning
Apr 7 @ 10:00 am – 11:00 am
 
Chem En 11:00 am
Chem En
Apr 7 @ 11:00 am – 1:00 pm
 
Harley Group 1:00 pm
Harley Group
Apr 7 @ 1:00 pm – 2:00 pm
 
Chem En 1:15 pm
Chem En
Apr 7 @ 1:15 pm – 3:30 pm
 
Digital IC Testing 3:30 pm
Digital IC Testing
Apr 7 @ 3:30 pm – 5:00 pm
 
TVC accelerator meetings 5:00 pm
TVC accelerator meetings
Apr 7 @ 5:00 pm – 6:00 pm
 
8
Lazzi Group 9:00 am
Lazzi Group
Apr 8 @ 9:00 am – 11:00 am
 
Mathews Group 9:00 am
Mathews Group
Apr 8 @ 9:00 am – 12:00 pm
 
Chem En 11:00 am
Chem En
Apr 8 @ 11:00 am – 1:00 pm
 
Kalla 11:00 am
Kalla
Apr 8 @ 11:00 am – 3:00 pm
 
Chem En 1:15 pm
Chem En
Apr 8 @ 1:15 pm – 3:30 pm
 
TA Session/CHEN 6165 2:00 pm
TA Session/CHEN 6165
Apr 8 @ 2:00 pm – 3:00 pm
 
TVC accelerator meetings 5:00 pm
TVC accelerator meetings
Apr 8 @ 5:00 pm – 6:00 pm
 
9
Kalla Group 9:30 am
Kalla Group
Apr 9 @ 9:30 am – 11:30 am
 
Chem En 11:00 am
Chem En
Apr 9 @ 11:00 am – 1:00 pm
 
Rasmussen Group 1:00 pm
Rasmussen Group
Apr 9 @ 1:00 pm – 3:00 pm
 
Chem En 1:15 pm
Chem En
Apr 9 @ 1:15 pm – 3:30 pm
 
Debbie 3:30 pm
Debbie
Apr 9 @ 3:30 pm – 4:00 pm
 
Menon group mtg 3:30 pm
Menon group mtg
Apr 9 @ 3:30 pm – 4:30 pm
 
TVC accelerator meetings 5:00 pm
TVC accelerator meetings
Apr 9 @ 5:00 pm – 6:00 pm
 
10
Mathews Group 8:00 am
Mathews Group
Apr 10 @ 8:00 am – 10:00 am
 
Rasmussen Group 9:00 am
Rasmussen Group
Apr 10 @ 9:00 am – 1:00 pm
 
Harley Group 10:00 am
Harley Group
Apr 10 @ 10:00 am – 11:00 am
 
Mathews Group 10:00 am
Mathews Group
Apr 10 @ 10:00 am – 12:00 pm
 
Chem En 11:00 am
Chem En
Apr 10 @ 11:00 am – 1:00 pm
 
Walling Group 1:00 pm
Walling Group
Apr 10 @ 1:00 pm – 2:00 pm
 
Chem En 1:15 pm
Chem En
Apr 10 @ 1:15 pm – 3:30 pm
 
Debbie 2:30 pm
Debbie
Apr 10 @ 2:30 pm – 3:00 pm
 
Che En 3:00 pm
Che En
Apr 10 @ 3:00 pm – 4:00 pm
 
Will 3:00 pm
Will
Apr 10 @ 3:00 pm – 5:00 pm
 
TVC accelerator meetings 5:00 pm
TVC accelerator meetings
Apr 10 @ 5:00 pm – 6:00 pm
 
11
Chem En 11:00 am
Chem En
Apr 11 @ 11:00 am – 1:00 pm
 
Chem En 1:15 pm
Chem En
Apr 11 @ 1:15 pm – 3:30 pm
 
TVC accelerator meetings 5:00 pm
TVC accelerator meetings
Apr 11 @ 5:00 pm – 6:00 pm
 
12
Chem En 11:00 am
Chem En
Apr 12 @ 11:00 am – 1:00 pm
 
Chem En 1:15 pm
Chem En
Apr 12 @ 1:15 pm – 3:30 pm
 
TVC accelerator meetings 5:00 pm
TVC accelerator meetings
Apr 12 @ 5:00 pm – 6:00 pm
 
14
TOH Practice Sessions
TOH Practice Sessions
Apr 14 all-day
 
TOH Practice Sessions 8:00 am
TOH Practice Sessions
Apr 14 @ 8:00 am – 1:45 pm
 
Chem En 11:00 am
Chem En
Apr 14 @ 11:00 am – 1:00 pm
 
Harley Group 1:00 pm
Harley Group
Apr 14 @ 1:00 pm – 2:00 pm
 
Chem En 1:15 pm
Chem En
Apr 14 @ 1:15 pm – 3:30 pm
 
TOH Practice Sessions 2:00 pm
TOH Practice Sessions
Apr 14 @ 2:00 pm – 3:30 pm
 
Digital IC Testing 3:30 pm
Digital IC Testing
Apr 14 @ 3:30 pm – 5:00 pm
 
TVC accelerator meetings 5:00 pm
TVC accelerator meetings
Apr 14 @ 5:00 pm – 6:00 pm
 
15
TOH Practice Sessions 8:00 am
TOH Practice Sessions
Apr 15 @ 8:00 am – 9:00 am
 
Mathews Group 9:00 am
Mathews Group
Apr 15 @ 9:00 am – 12:00 pm
 
Chem En 11:00 am
Chem En
Apr 15 @ 11:00 am – 1:00 pm
 
TOH Practice Sessions 12:00 pm
TOH Practice Sessions
Apr 15 @ 12:00 pm – 2:00 pm
 
Chem En 1:15 pm
Chem En
Apr 15 @ 1:15 pm – 3:30 pm
 
TA Session/CHEN 6165 2:00 pm
TA Session/CHEN 6165
Apr 15 @ 2:00 pm – 3:00 pm
 
TOH Practice Sessions 3:00 pm
TOH Practice Sessions
Apr 15 @ 3:00 pm – 5:00 pm
 
Sandia Group 4:00 pm
Sandia Group
Apr 15 @ 4:00 pm – 6:00 pm
 
TVC accelerator meetings 5:00 pm
TVC accelerator meetings
Apr 15 @ 5:00 pm – 6:00 pm
 
16
Kalla 3700 Test 10:00 am
Kalla 3700 Test
Apr 16 @ 10:00 am – 11:30 am
 
Chem En 11:00 am
Chem En
Apr 16 @ 11:00 am – 1:00 pm
 
Chem En 1:15 pm
Chem En
Apr 16 @ 1:15 pm – 3:30 pm
 
Menon group mtg 3:30 pm
Menon group mtg
Apr 16 @ 3:30 pm – 4:30 pm
 
TVC accelerator meetings 5:00 pm
TVC accelerator meetings
Apr 16 @ 5:00 pm – 6:00 pm
 
17
Mathews Group 8:00 am
Mathews Group
Apr 17 @ 8:00 am – 10:00 am
 
Harley Group 10:00 am
Harley Group
Apr 17 @ 10:00 am – 11:00 am
 
Chem En 11:00 am
Chem En
Apr 17 @ 11:00 am – 1:00 pm
 
Walling Group 1:00 pm
Walling Group
Apr 17 @ 1:00 pm – 2:00 pm
 
Chem En 1:15 pm
Chem En
Apr 17 @ 1:15 pm – 3:30 pm
 
ECE Staff Meeting 2:00 pm
ECE Staff Meeting
Apr 17 @ 2:00 pm – 3:00 pm
 
Jacob Nieveen Qualifying Exam oral presentation 2:00 pm
Jacob Nieveen Qualifying Exam oral presentation
Apr 17 @ 2:00 pm – 3:30 pm
 
Che En 3:00 pm
Che En
Apr 17 @ 3:00 pm – 4:00 pm
 
TVC accelerator meetings 5:00 pm
TVC accelerator meetings
Apr 17 @ 5:00 pm – 6:00 pm
 
18
Chem En 11:00 am
Chem En
Apr 18 @ 11:00 am – 1:00 pm
 
Chem En 1:15 pm
Chem En
Apr 18 @ 1:15 pm – 3:30 pm
 
TVC accelerator meetings 5:00 pm
TVC accelerator meetings
Apr 18 @ 5:00 pm – 6:00 pm
 
19
Chem En 11:00 am
Chem En
Apr 19 @ 11:00 am – 1:00 pm
 
Chem En 1:15 pm
Chem En
Apr 19 @ 1:15 pm – 3:30 pm
 
TVC accelerator meetings 5:00 pm
TVC accelerator meetings
Apr 19 @ 5:00 pm – 6:00 pm
 
20
Nahata Group 10:00 am
Nahata Group
Apr 20 @ 10:00 am – 12:00 pm
 
Chem En 11:00 am
Chem En
Apr 20 @ 11:00 am – 1:00 pm
 
Callin Morrill project oral presentation 12:00 pm
Callin Morrill project oral presentation
Apr 20 @ 12:00 pm – 1:30 pm
 
Michael Hoepfner’s group meetings 12:00 pm
Michael Hoepfner’s group meetings
Apr 20 @ 12:00 pm – 2:00 pm
 
Chem En 1:15 pm
Chem En
Apr 20 @ 1:15 pm – 3:30 pm
 
Chem En 2:00 pm
Chem En
Apr 20 @ 2:00 pm – 3:00 pm
 
Andrew Merryweather 3:00 pm
Andrew Merryweather
Apr 20 @ 3:00 pm – 4:00 pm
 
Chem En 3:00 pm
Chem En
Apr 20 @ 3:00 pm – 5:00 pm
 
TVC accelerator meetings 5:00 pm
TVC accelerator meetings
Apr 20 @ 5:00 pm – 6:00 pm
 
21
Chem En 11:00 am
Chem En
Apr 21 @ 11:00 am – 1:00 pm
 
Harley Group 1:00 pm
Harley Group
Apr 21 @ 1:00 pm – 2:00 pm
 
Chem En 1:15 pm
Chem En
Apr 21 @ 1:15 pm – 3:30 pm
 
Faculty Interview 2:00 pm
Faculty Interview
Apr 21 @ 2:00 pm – 2:30 pm
 
Digital IC Testing 3:30 pm
Digital IC Testing
Apr 21 @ 3:30 pm – 5:00 pm
 
TVC accelerator meetings 5:00 pm
TVC accelerator meetings
Apr 21 @ 5:00 pm – 6:00 pm
 
22
Mathews Group 9:00 am
Mathews Group
Apr 22 @ 9:00 am – 12:00 pm
 
Chem En 11:00 am
Chem En
Apr 22 @ 11:00 am – 1:00 pm
 
Chem En 1:15 pm
Chem En
Apr 22 @ 1:15 pm – 3:30 pm
 
TA Session/CHEN 6165 2:00 pm
TA Session/CHEN 6165
Apr 22 @ 2:00 pm – 3:00 pm
 
TVC accelerator meetings 5:00 pm
TVC accelerator meetings
Apr 22 @ 5:00 pm – 6:00 pm
 
23
Alice Bishop 10:30 am
Alice Bishop
Apr 23 @ 10:30 am – 11:00 am
 
Chem En 11:00 am
Chem En
Apr 23 @ 11:00 am – 1:00 pm
 
Chem En 1:15 pm
Chem En
Apr 23 @ 1:15 pm – 3:30 pm
 
Alice Bishop 3:00 pm
Alice Bishop
Apr 23 @ 3:00 pm – 4:00 pm
 
Menon group mtg 3:30 pm
Menon group mtg
Apr 23 @ 3:30 pm – 4:30 pm
 
TVC accelerator meetings 5:00 pm
TVC accelerator meetings
Apr 23 @ 5:00 pm – 6:00 pm
 
24
Mathews Group 8:00 am
Mathews Group
Apr 24 @ 8:00 am – 10:00 am
 
Harley Group 10:00 am
Harley Group
Apr 24 @ 10:00 am – 11:00 am
 
Mathews Group 10:00 am
Mathews Group
Apr 24 @ 10:00 am – 12:00 pm
 
Chem En 11:00 am
Chem En
Apr 24 @ 11:00 am – 1:00 pm
 
Walling Group 1:00 pm
Walling Group
Apr 24 @ 1:00 pm – 2:00 pm
 
Chem En 1:15 pm
Chem En
Apr 24 @ 1:15 pm – 3:30 pm
 
EE Senior Interview-Bodson 2:30 pm
EE Senior Interview-Bodson
Apr 24 @ 2:30 pm – 3:30 pm
 
Che En 3:00 pm
Che En
Apr 24 @ 3:00 pm – 4:00 pm
 
Will Books 3:30 pm
Will Books
Apr 24 @ 3:30 pm – 6:00 pm
 
TVC accelerator meetings 5:00 pm
TVC accelerator meetings
Apr 24 @ 5:00 pm – 6:00 pm
 
25
Chem En 11:00 am
Chem En
Apr 25 @ 11:00 am – 1:00 pm
 
Chem En 1:15 pm
Chem En
Apr 25 @ 1:15 pm – 3:30 pm
 
TVC accelerator meetings 5:00 pm
TVC accelerator meetings
Apr 25 @ 5:00 pm – 6:00 pm
 
26
Chem En 11:00 am
Chem En
Apr 26 @ 11:00 am – 1:00 pm
 
Chem En 1:15 pm
Chem En
Apr 26 @ 1:15 pm – 3:30 pm
 
TVC accelerator meetings 5:00 pm
TVC accelerator meetings
Apr 26 @ 5:00 pm – 6:00 pm
 
27
ECE PCard audit 8:00 am
ECE PCard audit
Apr 27 @ 8:00 am – 3:00 pm
 
Nahata Group 10:00 am
Nahata Group
Apr 27 @ 10:00 am – 12:00 pm
 
Chem En 11:00 am
Chem En
Apr 27 @ 11:00 am – 1:00 pm
 
Michael Hoepfner’s group meetings 12:00 pm
Michael Hoepfner’s group meetings
Apr 27 @ 12:00 pm – 2:00 pm
 
Chem En 1:15 pm
Chem En
Apr 27 @ 1:15 pm – 3:30 pm
 
ECE visitor 4:00 pm
ECE visitor
Apr 27 @ 4:00 pm – 4:45 pm
 
TVC accelerator meetings 5:00 pm
TVC accelerator meetings
Apr 27 @ 5:00 pm – 6:00 pm
 
28
P Card Audit 8:00 am
P Card Audit
Apr 28 @ 8:00 am – 1:00 pm
 
Menon Exam 9:00 am
Menon Exam
Apr 28 @ 9:00 am – 12:15 pm
 
Chem En 11:00 am
Chem En
Apr 28 @ 11:00 am – 1:00 pm
 
Harley Group 1:00 pm
Harley Group
Apr 28 @ 1:00 pm – 2:00 pm
 
Chem En 1:15 pm
Chem En
Apr 28 @ 1:15 pm – 3:30 pm
 
EE Senior Interview-Sensale 2:00 pm
EE Senior Interview-Sensale
Apr 28 @ 2:00 pm – 3:00 pm
 
Scarpulla Group 3:15 pm
Scarpulla Group
Apr 28 @ 3:15 pm – 5:15 pm
 
Digital IC Testing 3:30 pm
Digital IC Testing
Apr 28 @ 3:30 pm – 5:00 pm
 
TA Exam Party 5:00 pm
TA Exam Party
Apr 28 @ 5:00 pm – 8:00 pm
 
TVC accelerator meetings 5:00 pm
TVC accelerator meetings
Apr 28 @ 5:00 pm – 6:00 pm
 
29
Mathews Group 9:00 am
Mathews Group
Apr 29 @ 9:00 am – 12:00 pm
 
Chem En 11:00 am
Chem En
Apr 29 @ 11:00 am – 1:00 pm
 
Chem En 1:15 pm
Chem En
Apr 29 @ 1:15 pm – 3:30 pm
 
TA Session/CHEN 6165 2:00 pm
TA Session/CHEN 6165
Apr 29 @ 2:00 pm – 3:00 pm
 
Faculty Candidate 4:00 pm
Faculty Candidate
Apr 29 @ 4:00 pm – 5:00 pm
 
TVC accelerator meetings 5:00 pm
TVC accelerator meetings
Apr 29 @ 5:00 pm – 6:00 pm
 
30
Chem En 11:00 am
Chem En
Apr 30 @ 11:00 am – 1:00 pm
 
Chem En 1:15 pm
Chem En
Apr 30 @ 1:15 pm – 3:30 pm
 
Menon group mtg 3:30 pm
Menon group mtg
Apr 30 @ 3:30 pm – 4:30 pm
 
TVC accelerator meetings 5:00 pm
TVC accelerator meetings
Apr 30 @ 5:00 pm – 6:00 pm